Symposium/Oriëntatiemarkt 22 MEI 2019

Jongeren, klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid

Locatie:       Dr. Nassaucollege, locatie Quintus

Datum:       22 mei 2019

Tijd:           09:45 – 16:00 uur

Dit jaar is een bijzonder jaar met 3 verkiezingen: Waterschappen, Provinciale Staten en de Europese verkiezingen van 23 t/m 26 mei.

Centraal bij de verkiezingen stond en staat het klimaat.

Jongeren over de hele wereld laten zich ook in dit debat horen en scholieren in Nederland denken erover om in mei een internationale “klimaatstaking” te organiseren ronde de Europese verkiezingen.

Rien Ploeg, docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen op het Dr. Nassaucollege, locatie Quintes in Assen vindt het met name van belang voor jongeren, scholieren om zich inhoudelijk goed te kunnen oriënteren op dit debat. Om zo op basis daarvan weloverwogen na te denken over de gevolgen van klimaatverandering voor de wereld en het leefmilieu

Omdat 22 mei door de VN is uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit worden in heel Nederland activiteiten georganiseerd.Met het bovenstaande voor ogen organiseert Dr. Nassaucollege, locatie Quintes samen met het Politiek Netwerk Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Assen  een symposium  om deze verkiezingen te markeren onder de noemer: Oriëntatiemarkt: Jongeren, klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid.