Inspiratiebijeenkomst ‘Vrouwen in politiek en bestuur’ 27 mei 2020

Inspiratiebijeenkomst ‘Vrouwen in politiek en bestuur’ 
27 mei 2020 digitaal van 15.00 – 17.00 uur 
Vrouwen kunnen ruim 100 jaar stemmen en gekozen worden. Al jaren wordt er gesproken over meer vrouwen in politieke en bestuurlijke leiderschapsposities. Helaas zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in politiek en bestuur. Het kabinet streeft ernaar dat na de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 en 2022 de man-vrouwverhouding in het openbaar bestuur beter in balans is. Afgelopen december was de eerste netwerkbijeenkomst ‘Vrouwen in politiek en bestuur’, een bijeenkomst om samen een netwerk op te bouwen en geïnspireerd te raken met als thema ‘behoud en de doorstroom van talentvolle vrouwen in politiek en bestuur’. Op 27 mei organiseren de Wethoudersvereniging, het ministerie van BZK en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede inspiratiebijeenkomst. Vrouwen uit alle bestuurslagen én vrouwen met mogelijke politieke ambities zijn van harte uitgenodigd voor de online vervolgbijeenkomst. 

Over de bijeenkomst
Jetta Klijnsma en Annemarie Jorritsma delen tijdens de bijeenkomst hun ervaringen als vrouwen in politieke leiderschapsfuncties. Hoe zijn zij gekomen waar ze zijn? Welke obstakels kwamen ze tegen? Wat waren beslissende momenten in hun loopbaan? Welk verschil maken vrouwen in de politiek? Hester Duursema vervulde de afgelopen jaren leiderschapsrollen buiten het openbaar bestuur, voornamelijk in ‘mannenwerelden’. Sinds haar studie International Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam houdt zij zich bezig met onderwerpen als strategie en leiderschap en promoveerde hier ook op. Ze neemt ons mee in de bevindingen uit haar onderzoek en persoonlijke ervaringen uit haar werkzame leven. 

Over de sprekers
– Jetta Klijnsma is sinds 2017 de enige vrouwelijke commissaris van de Koning, in de provincie Drenthe. Klijnsma was namens de PvdA wethouder in Den Haag (1998-2008) en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkende IV en Rutte II (2008-2010 en 2012-2017).        
– Annemarie Jorritsma is sinds 2015 voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Eerder was Jorritsma onder meer burgemeester van Almere (2003-2015), Vicepremier en minister van Economische Zaken (1998-2002) en minister van Verkeer en Waterstaat (1994-1998). Ook was ze kwartiermaker van Topvrouwen. 
– Hester Duursema is sinds 2019 directeur van Detailhandel Nederland, de koepelorganisatie voor alle winkeliers in Nederland. Ze promoveerde op het onderwerp strategisch leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Praktische info en aanmelden
Datum: woensdag 27 mei 2020
Tijd: 15:00-17:00 uur
Locatie: online. Na aanmelding ontvangt u een link voor de bijeenkomst. 

We zouden het heel mooi vinden als u niet alleen zelf aanwezig zou willen zijn, maar ook een vriendin, collega of kennis inspireert om deel te nemen omdat zij wat u betreft potentie heeft! Zien wij u op 27 mei? U kunt zich inschrijven via deze link. 

Lies van Aelst MA (Senior programmamanager/onderzoeker Wethoudersvereniging)
Dr. Claartje Brons (Projectleider Toerusting Politieke Ambtsdragers, Plv. programmamanager Programma Versterking Democratie en Bestuur)                 

Raad van Kinderen in dialoog over biodiversiteit

Op woensdag 5 februari 2020 presenteerde de Raad van Kinderen (RvK) in de Health Hub in Roden haar advies over het vergroten van biodiversiteit aan de gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, IVN en Natuur en milieufederaties. Vervolgens werd onder begeleiding van Laurentien van Oranje een dialoog gevoerd over dit advies.

Raad van Kinderen presenteerden adviezen biodiversiteit aan gemeente

De Raad van Kinderen bestaat uit 32 kinderen uit groep 8 van de Poolster in Nieuw-Roden. De kinderen gaven tijdens hun presentatie met een frisse blik, creatief advies aan de gemeente. Ze gaven hierbij antwoord op de gestelde hulpvraag: “Hoe kan gemeente Noordenveld met inwoners en organisaties samenwerken om de biodiversiteit in de regio te vergroten?”

Uitkomsten onderzoek biodiversiteit

Om zich in het onderwerp biodiversiteit te verdiepen, deden de kinderen onderzoek. Ze ging in gesprek met verschillende experts en gingen op verschillende excursies. De belangrijkste adviezen waren:

  • Biodiversiteit moet altijd een uitgangspunt zijn in al het beleid. Om achteraf niet te hoeven compenseren.
  • Kinderen en jongeren denken heel graag mee over dit beleid en de bijbehorende uitvoering.
  • Dat kunnen we door in de Drenthe de eerste provinciale Raad van Kinderen op te zetten.
  • Waar het van belang is dat vele partners in Drenthe en Noorderveld als voorbeeld gaan samenwerken.

Laurentien van Oranje begeleidde dialoog tussen kinderen en gemeente

De kinderen gingen vervolgens met de volwassenen in dialoog over hun adviezen. Het doel daarbij was om te zien wat de reactie van de gemeente was en om te zien wat de gemeente zou kunnen overnemen van de uitkomsten van het onderzoek. Deze dialoog werd begeleid door Laurentien van Oranje. Zij zet zich via haar stichting The Missing Chapter al sinds 2009 in voor een gelijkwaardige samenwerking en dialoog tussen kinderen en volwassenen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Laurentien van Oranje: “Breng de toekomst in het beleid van nu. Kinderen en jongeren moet je hier structureel bij betrekken.”

Burgemeester Klaas Smid: “We zijn vereerd dat prinses Laurentien als voorvrouw van kind-inclusie de dialoog tussen ons en de Raad van Kinderen in al haar deskundigheid wilde begeleiden. We waren verrast door de creativiteit van de uitkomsten van het onderzoek van de kinderen. Het is mooi om te zien hoe creatief en intelligent kinderen zijn.”

Wethouder Kirsten Ipema: “Iets wat wij als gemeente meteen willen meenemen in onze werkwijze rondom biodiversiteit is dat we meer moeten denken in kansen en minder in beperkingen. De kinderen dachten namelijk meer in kansen en kwamen met leuke ideeën, zoals een wedstrijd ‘wie heeft de meest groenrijke tuin’. Hier kan de gemeente direct mee aan de slag. Ook willen we bij andere onderwerpen meer met kinderen in gesprek.”

Samenwerking tussen kinderen en volwassenen

Om kinderen te betrekken bij beleidsontwikkeling en – uitvoering is gemeente Noordenveld in 2019 als proef gestart met een Raad van Kinderen (RvK). Deze proef werd op initiatief van Politiek Netwerk Drenthe opgestart. De gemeente, de school en de kinderen werden in dit traject begeleid door de Missing Chapter Foundation. Zij geloven dat creatieve denkkracht van kinderen, beslissingen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken beter maken. Zij ondersteunen daarbij kinderen en organisaties bij het oprichten van een Raad van Kinderen. Landelijk zijn er al ruim 70 organisaties die een Raad van Kinderen hebben.

Raad van Kinderen Noordenveld op excursie voor adviezen over biodiversiteit

Om kinderen te betrekken bij beleidsontwikkeling en – uitvoering is afgelopen jaar een proef gestart met een Raad van Kinderen (RvK). De RvK bestaat uit 34 kinderen uit groep 8 van de Poolster in Nieuw-Roden. De kinderen presenteren op 5 februari hun advies, als antwoord op de hulpvraag: ‘Hoe kan gemeente Noordenveld met inwoners en organisaties samenwerken om de biodiversiteit in de regio te vergroten?’ 

Weekend Raad van Jongeren in Drenthe op 1 en 2 februari

We nodigen jongeren van harte uit om zich uit te spreken over hun toekomst.

Achtergrondinformatie:
Het Politiek Netwerk Drenthe (netwerk voor diversiteit, inclusie, actief burgerschap en meer vrouwen in de politiek) organiseert in het weekend van 1 en 2 februari 2020 in samenwerking met CMO STAMM en de Rabobank een weekend voor jongeren.

Vanuit verschillende gemeenten kunnen zij deelnemen aan inspirerende weekendsessies die worden georganiseerd in de Health Hub in Roden. In totaal kunnen 35-40 jongeren deelnemen.

Uitgangspunt is dat de jongeren met elkaar in gesprek gaan en zelf besluiten nemen over hun toekomst. Wat vinden zij belangrijke thema’s voor de toekomst? Hoe denken zij over hun leefomgeving, ongelijkheid, klimaatverandering en problemen in de natuur?

Het weekend wordt begeleid door het Politiek Netwerk Drenthe en de organisatie Missing Chapter. Tijdens het weekend worden gasten uitgenodigd (o.a. burgermeesters, bestuurders, ondernemers) om naar de jongeren te luisteren en aan te moedigen. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, verschillende Drentse gemeenten, Rabobank, Stichting De Nieuwe Leefstijl en CMO STAMM.

De resultaten van het weekend worden op woensdag 5 februari gepresenteerd aan prinses Laurentien die zich samen met Missing Chapter inzet voor een nadrukkelijke stem voor jongeren.

Datum:   Zaterdag en zondag, 1 en 2 februari 2020
Locatie:   Health Hub Roden, 1e Energieweg 13 Roden

Programma:

Zaterdag 1 februari
10:00 Inloop Health Hub in Roden
10:30 We gaan los.
Kennismaken. Wat vind jij belangrijk voor de toekomst? Hoe kun je zelf invloed hebben? Hoe doe je dat samen? Wat en wie heb je nodig?
12:00 Naar buiten en lunch
13:00 Aan de slag.
Workshop Deep Democracy: over hoe je samen besluiten kunt nemen. Workshop: wat komt er bij kijken en wie heb je erbij nodig?
18:00 Lekkere maaltijd van de Snackbar van de Toekomst
Kort Avondprogramma: Pure ontspanning en gezelligheid

Slapen in tenten in Kampeerhal Roden

ZONDAG 2 FEBRUARI
Lekker geslapen? Heerlijk ontbijt!
10:00Terugkijken op zaterdag en bundelen resultaten
10:30Co-creatie sessie Missing Chapter, biodiversiteit
12:00 Lunch
13:00 Presentatie en voorbereiden dialoog Prinses Laurentien. Zij zet zich in
14:30 Presentatie resultaten en besluiten aan gasten (o.a. ouders)
15:00 Naar huis

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN:

Anita van der Noord, initiatiefnemer Politiek Netwerk Drenthe anitavandernoord@gmail.com

Beknopt verslag van de bijeenkomst van 15 november – Filmbijeenkomst Holwerd aan Zee

Klik HIER voor een sfeerimpressie van de bijeenkomst

Een fraai staaltje actief burgerschap!

In het Friese Holwerd hebben bewoners een waanzinnig plan opgevat. Ze gaan de dijk doorbreken en hun terpdorp terug aan de Waddenzee leggen. Holwerd dreigt, zoals zoveel dorpen, een spookdorp te worden waarin krimp een spoor van vernieling trekt. Met hun plan brengen ze nieuw leven in hun dorp en hopen ze een toeristische trekpleister te worden. ‘In Holwerd doen we alles zelf en alles samen.’ 

Gaat het de bewoners van Holwerd lukken om de 65 miljoen euro bijeen te schrapen, die nodig is voor het plan? En zullen de boeren ermee akkoord gaan dat hun vruchtbare land opnieuw onder water wordt gezet? Vier jonge mannen trekken de kar: Marco Verbeek, die de plaatselijke supermarkt runt, Hessel Hiddema, een aardappelboer die zijn pootaardappels over de hele wereld uitvent, Theo Broersma, inspecteur van de voedsel- en warenautoriteit en Jan Zijlstra, beleidsambtenaar van de gemeente. Ze worden in hun dorp de Gideonsbende genoemd.

De film volgt de mannen op hun tocht de wereld in om het geld bij elkaar te krijgen. 

Holwerd aan zee is een film van Kees Vlaanderen. Het is een coproductie van Human en Moondocs.

Na afloop van de film konden we napraten met hoofdrolspeler Jan Zijlstra en regisseur Kees Vlaanderen. Aansluitend een heerlijk diner, verzorgd door een Arabisch kookteam. 

Een mooie bijeenkomst op een mooie locatie in het dorp Oranje in de gemeente Midden Drenthe.

Deze gemeente is culturele gemeente van de provincie Drenthe onder het motto: Vrijheid.