Het Politiek Netwerk Drenthe is lid van de SDG community!

Het Politiek Netwerk Drenthe is er om de verbinding tussen alle groepen in de samenleving en de politiek te verbeteren en neemt daarbij de lokale verbinding tussen burger (vrouwen en mannen)maar vooral kinderen/jongeren en politiek als basis. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld: gezondheid, werkloosheid, intergenerationele verbinding, armoede, eenzaamheid, cultuur, integratie/samen leven, natuur/biodiversiteit, duurzame energie.

Zo dragen wij bij aan de SDG’s

Het Politiek Netwerk omarmt de SDG’s in haar netwerk. We streven ernaar om bij te dragen aan alle 17 SDG’s, maar de focus ligt met name op SDG 4 en 15. Middels netwerkbijeenkomsten voor alle inwoners in Drenthe richten wij ons op het verduurzamen van de leefomgeving in Drenthe. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten samen met de Provinciale Raad van Jongeren Drenthe over het belang van de SDG’s.“Uitgangspunt is dat de jongeren met elkaar in gesprek gaan en zelf besluiten nemen over hun toekomst. “Wat vinden zij belangrijke thema’s voor de toekomst? Hoe denken zij over hun leefomgeving, ongelijkheid, klimaatverandering en problemen in de natuur? Jongeren een stem geven en laten meedenken over oplossingen. De adviezen zullen worden gepresenteerd aan de statenleden van Provincie Drenthe.

Wil meer weten over SDG Nederland klik dan hier.