Verslag bijeenkomst ‘Gemeente en Inwoners ontmoeten elkaar’

P

Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe: 

‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’

Op vrijdag 21 september aanstaande start het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe met de eerste bijeenkomst van het jaarprogramma 2018-2019. De bijeenkomst heeft als titel ‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’. Om dit thema zo concreet mogelijk in te vullen, nemen de politiek actieve vrouwen en mannen vanuit hun gemeente iemand mee die bij een inwonersinitiatief betrokken is.

Het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe is een politiek georiënteerd netwerk voor vrouwen, maar het netwerk nodigt bij haar activiteiten heel nadrukkelijk ook mannen uit. En: het netwerk is er zowel voor politiek-actieve vrouwen en mannen als voor vrouwen en mannen die buiten de politiek actief zijn in hun eigen woon- en leefomgeving. Het netwerk zet zich er namelijk voor in dat iedere inwoner in Drenthe weet hoe een positieve invloed te hebben op het eigen leven en de samenleving. Uitgangspunt is: we zijn allemaal niet gelijk maar wel gelijkwaardig en we willen meer elkaars taal spreken. 

Drenthe en Den Haag
Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma geeft vrijdag 21 september het officiële startschot van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe. Sinds zij in Drenthe deze functie vervult, heeft ze bij veel inwonersinitiatieven gezien en gehoord wat werkt en waar nog werk aan de winkel is. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken komt Claartje Brons, plv. Programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, vertellen over een aantal instrumenten die de samenwerking tussen gemeente en inwoner kunnen ondersteunen. Fenna Bolding van CMO STAMM laat met voorbeelden uit verschillende Drentse gemeenten zien welke ontwikkelingen gaande zijn in gemeenteraden en inwonersinitiatieven. 

Samen de kop d’r veur
Het proces richting meer en betere samenwerking tussen inwoners en politiek/de gemeente vraagt een positieve insteek en uithoudingsvermogen. In Drenthe bestaat daarvoor een mooie kreet: ‘Samen de kop d’r veur’. In een zaal vol politiek actieve vrouwen en mannen en actieve, betrokken inwoners kunnen waardevolle ontmoetingen ontstaan. Zo leren mensen elkaar en hun drijfveren, wensen en reserves beter kennen. Kennen mensen elkaar beter, dan weten ze elkaar ook sneller en makkelijker te vinden en te begrijpen. Het netwerk heeft drie centrale thema’s omarmt: Klare Taal voor Iedereen (laaggeletterdheid), Boven het maaiveld (bevorderen dat mensen uitgaan van hun eigen kracht), Omdenken en omdóen (hoe doen we wat we doen? Kan het ook anders? Beter? Zo ja: hóe dan?).

Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe: ‘Gemeente en Inwoners vinden elkaar’

Vrijdag 21 september 2018, 09:00 – 12:30 uur.
Provinciehuis (Statenzaal), Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.

Noot voor de redactie: u bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Wilt u aanwezig zijn of meer informatie, neem dan contact op met Anita van der Noord, initiatiefneemster en voorzitter van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe, Raadslid GroenLinks, gemeente Noordenveld.