Verslag starbijeenkomst

Eerste vrouwenraad in Drenthe

Eerste vrouwenraad in Drenthe

Naar aanleiding van internationale vrouwendag en een bijeenkomst van Vrouwen Kiezen op het Provinciehuis in Assen, komt er een vrouwenraad in Drenthe. 

Statenlid Roelie Goetttsch riep alle Drentse vrouwen op om zich aan te melden voor het oprichten van een Drentse Vrouwenraad.  Anita van der Noord, kandidaatsraadslid Groen Links in Noordenveld, greep haar kans en pakt het voorstel op. 

Samen met vrouwen uit alle twaalf gemeenten in Drenthe, hoopt Van der Noord dat door samenwerking er een gelijkwaardige verdeling komt tussen vrouwen en mannen in het lokale bestuur. Dit draagt bij aan een goede afspiegeling van de gehele lokale bevolking. Daarnaast blijkt dat teams met diverse samenstelling tot betere prestaties leiden dan een team bestaande uit alleen mannen.

Drenthe staat als provincie onderaan de lijst met politiek actieve vrouwen. Mede daarom is het initiatief Vrouwen Kiezen opgericht. Samen met de Drentse Vrouwenraad maakt de provincie zich sterk voor een gelijkwaardige verdeling. 

Tijdens de internationale vrouwendag hebben zich al een groot aantal vrouwen zich aangemeld bij haar voor dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door….voor meer informatie kunt u contact opnemen met..