Kinderrechten Conferentie 11 mei 2023

Kinderrechten Conferentie 11 mei 2023

Tijd: van 17:00 uur – 20:00 uur 
Locatie: Gevangenismuseum, Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen 

“Geef kinderrechten een centrale plek in beleid en praktijk” 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Zij maken beleid op het gebied van jeugd voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid spelen de rechten van kinderen een belangrijke rol. Evenals op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en een veilige leef- en speelomgeving. Daarmee dragen gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van de rechten van kinderen zoals opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag, in beleid en praktijk. 

Deze Kinderrechten conferentie is een vervolg op de werkconferentie Kinderrechten die op 22 april 2022 plaatsvond. 

(https://www.kinderrechten.nl/event/mini-werkconferentie-geef-kinderrechten-een-centrale-plek-in-beleid-en-praktijk/).


Naast het gesprek aangaan met kinderen en jongeren zullen ook de aanbevelingen vanuit het VN-kinderrechtencomité aan bod komen.

Programma

16:30 – 17.00 Inloop met koffie en thee
17.00 – 17.10  Plenaire opening door burgemeester Klaas Smid en dagvoorzitter Fenna Bolding
17.10 – 17.20  Terugblik werkconferentie april 2022
17.20 – 17.45  Erik Meij, onderzoeker bij Sociaal Planbureau Groningen Armoede, geeft een lezing over zijn onderzoek naar waarom het niet lukt om mensen in armoede betekenisvol te betrekken bij de ontwikkeling van (armoede)beleid en interventies
17.45 – 18.15  Tapas buffet
18.15 – 19.00  Workshopronde 1
19.00 – 19.45 Workshopronde 2
19.45 – 20.00 Wrap-up / reflectie

Workshops
 
1.  Jongeren in actie voor een betere toekomst – Fenna Bolding, strategisch adviseur en procesbegeleider bij CMO/STAMM met kinderen/jongeren uit de regio en de Nationale Jeugdraad (NJR)

Jongerenadviesraden, kinderraden, jongereninitiatieven, kinderburgemeesters, het zijn voorbeelden van nieuwe vormen voor jongeren die hun stem laten horen. Hoe dragen deze eraan bij dat jongeren niet alleen gehoord worden, maar dat zij ook meebepalen hoe hun toekomst eruit ziet. Welke resultaten zijn geboekt, wat zijn tips en aandachtspunten voor anderen. Hoe vinden jongeren elkaar en veranderen zij de wereld. Klein beginnen en groots worden: hoe bereik je dat? 


2.  Speaking Minds  – Maartje Bergen, Jurist kinderrechten en jeugd(straf)recht bij Defence for Children

Tijdens deze workshop ervaar je hoe de Speaking Minds methode gemeenten helpt met het vormgeven van participatie voor alle jongeren bij thema’s als armoede- en jeugdbeleid. Het programma betrekt moeilijk bereikbare jongeren op een praktische en betekenisvolle manier.

3.  Hoe betrek je jongeren bij de jeugdhulp – Elroy Effting, Vertrouwenspersoon Jeugd bij Zorgbelang Drenthe

Elroy zal in zijn workshop vertellen over de stappen die nodig zijn om het betrekken van jeugdigen zelf bij de jeugdhulp tot een succes te laten komen. Daarbij zal je in de workshop als deelnemer zelf ook uitgedaagd worden om (een stukje van) je verhaal te delen. En belangrijker nog, om na te gaan wat er nodig is omdat goed en veilig te doen. Je gaat naar huis met een checklist die je overal kan toepassen als je jongeren (en anderen) vraagt hun persoonlijke ervaringen te delen en ze daarmee serieus te nemen.

Lezing De Kinderkolonie (georganiseerd door de Maatschappij, departement Drenthe) 

Tijdstip van 15:30 – 16:30 

Voorafgaand aan de conferentie kunt u een lezing bijwonen die wordt gegeven door Wil Schakmann over zijn recent verschenen boek ‘’De Kinderkolonie’’.

Lezing De Kinderkolonie 

Tijdstip van 15:30 – 16:30

Voorafgaand aan de conferentie kunt u een lezing bijwonen die wordt gegeven door Wil Schakmann over zijn recent verschenen boek ‘’De Kinderkolonie’’.