SDG en Kinderrechten symposium op 9 Februari 2023

Tijd: van 17:00 uur – 20:00 uur 
Locatie: GARAGE TDI Jeugdtheater , Industrieweg 9403 AA Assen

“Geef kinderrechten een centrale plek in beleid en praktijk”

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Zij maken beleid op het gebied van jeugd voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid spelen de rechten van kinderen een belangrijke rol. Evenals op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en een veilige leef- en speelomgeving. Daarmee dragen gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van de rechten van kinderen zoals opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag, in beleid en praktijk.

Dit SDG Kinderrechten symposium is een vervolg op het mini werkconferentie Kinderrechten die op 22 april 2022 plaatsvond. (https://www.kinderrechten.nl/event/mini-werkconferentie-geef-kinderrechten-een- centrale-plek-in-beleid-en-praktijk/).

Naast het betrekken van kinderen en jongeren zullen ook de SDG’s centraal staan in het symposium (https://vng.nl/artikelen/ga-met-kinderen-het-gesprek-aan-over-de-sdgs), en de aanbevelingen vanuit het kinderrechtencomité.

De SDG doelen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Het programma bestaat uit:

  • Keynote spreker Pieter Jeroense,plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG
  • 3 workshops die elk vanuit een ander perspectief gemeenten een werkwijze biedenom tot betekenisvolle kinder- en jongerenparticipatie te komen.
  • Wrap-up / reflectie

De drie workshops, die deze dag gegeven worden gaan over:

1. Hoe kunnen we de mening van het kind betrekken bij beslissingen over het kind? Hiervoor geven we in deze workshop handvatten in de vorm van voorwaarden voor betekenisvolle participatie. Deze handvatten zorgen ervoor dat kinderen ervaren dat er serieus naar hen wordt geluisterd. 


2. Op weg naar een kindvriendelijke gemeente. Hoe neem je de belangen van kinderen mee in het gemeentelijke beleid. Deze workshop wordt gegeven door Esther Vreeburg van Child Friendly Cities (CFC).


3. Nationaal Jongerenraad (NJR) heeft als doelstelling om de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving te stimuleren en ondersteunen. Dat doen we door samen met jongeren te ontwerpen en organiseren. Dus niet alleen voor, maar ook dóór jongeren. Maar hoe zorgen we voor goede jongerenparticipatie en welke lessen hebben wij geleerd de afgelopen jaren door samen met jongeren te werken?

Wil je dit symposium volgen, dan kan je je aanmelden via: info@politieknetwerkdrenthe.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *