Verkennende bijeenkomst Raad van Jongeren Drenthe

8 juli 2020 | ATLAS Theater Emmen

Op 8 juli hebben twaalf jongeren tussen de 14 en 22 jaar oud enthousiast deelgenomen aan de eerste verkennende bijeenkomst van de Raad van Jongeren in de provincie Drenthe. In het ATLAS Theater in Emmen hebben we onder meer gesproken over welke thema’s jongeren in Drenthe echt belangrijk vinden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de stem van jongeren meer gehoord en ook serieus genomen wordt door de politiek. ‘Omdat er bijna niemand van onze leeftijd in de politiek zit, kunnen politici nooit weten wat er écht onder jongeren leeft’, zoals iemand het belang van meer invloed van jongeren treffend verwoordde.

‘Geef jongeren structurele invloed’

Uit een korte voorstelronde kwam naar voren dat veel van de jongeren in het verleden al hebben deelgenomen aan activiteiten als ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en ‘Drenthe in Debat’. De politiek en het bijbehorende debat was voor de meesten dus geen onbekend terrein. Deze activiteiten zijn vaak echter maar voor één dag, terwijl de jongeren juist vaker en bij meer beslissingen een stem willen hebben. ‘Geef jongeren structurele invloed, laat ze de provincie adviseren op thema’s die jongeren direct raken en laat dit vooral niet alleen symbolisch zijn’, was de algemene boodschap die werd afgeven. Iedereen moet hierbij betrokken worden, ook jongeren die van huis uit misschien minder interesse voor de politiek meekrijgen.

‘We lopen zo ver voor, dat we niet meer achteraan kunnen lopen’

Dat jongeren wel degelijk een mening hebben over maatschappelijke kwesties, blijkt wel uit de grote en diverse lijst thema’s die uit twee brainstormsessies naar voren kwam. Zo moet er meer aandacht moet komen voor het klimaat, waarbij wordt toegegeven dat jongeren elkaar ook mogen aanspreken om meer milieubewust gedrag te tonen. Ook onderwijs is een onderwerp dat vaak wordt genoemd. Is de huidige manier van lesgeven nog wel van deze tijd? En waarom hebben de leerlingen en studenten hier zelf zo weinig over te zeggen? Als het aan de jongeren zelf zou liggen zou er binnen het onderwijs bijvoorbeeld veel meer ruimte moeten komen om het te hebben over mentaal welbevinden en de invloed en gevolgen van sociale media. Juist dit zijn dingen die onder jongeren veel meer leven dan onder ouderen, waardoor het niet meer zo kan zijn dat de stem van jongeren hier niet gehoord wordt. ‘We lopen als jongeren zo ver voor, dat we bij de besluitvorming niet meer achteraan kunnen lopen’, zoals iemand dit mooi benoemde.

Maar ook meer provinciale thema’s leven duidelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De prijzen hiervan liggen voor jongeren behoorlijk hoog en bovendien zijn veel kleinere dorpen in Drenthe zonder auto niet of nauwelijks bereikbaar. En hoe zorgen we ervoor dat Drenthe een aantrekkelijke provincie is en blijft voor jongeren? Evenementen als festivals worden genoemd, maar ook betaalbare woningen zijn belangrijk zodat jongeren de plaatsen waar zij opgroeien na verloop van tijd niet noodgedwongen hoeven te verlaten. Een compleet overzicht van alle thema’s die aan bod zijn gekomen staat onderaan dit verslag.

Op naar een Raad van Jongeren in Drenthe

Iedereen die bij de bijeenkomst aanwezig is geeft aan graag onderdeel te worden van een kerngroep die de Raad van Jongeren vorm gaat geven. Nu moet nog nagedacht worden over een geschikte organisatievorm en werkwijze en over de manier waarop de Raad de besluitvorming wil gaan beïnvloeden. Op de volgende bijeenkomst wordt hier verder over gesproken, met ter inspiratie voorbeelden van jongerenraden in andere gemeenten en provincies. Deze staat gepland voor vrijdag 14 augustus in het Provinciehuis in Assen, deels fysiek en deels online.

Overzicht van themas die er voor jongeren toe doen

 • Milieu, klimaat en natuur
 • Onderwijs – eigen verantwoordelijkheid
 • Diversiteit: racisme, seksisme en discriminatie van allerlei minderheden
 • Mentaal welbevinden en eenzaamheid
 • Armoede – in relatie tot meedoen in de samenleving, zoals aan sport en cultuur
 • Politieke interesse, of het gebrek hieraan, onder jongeren
 • Toegankelijkheid van het openbaar vervoer – prijzen en bereikbaarheid
 • Invloed en (negatieve) gevolgen van sociale media
 • Leenstelsel en studieschuld
 • Wereldproblematiek – mensenrechten, (milieu)rampen
 • Evenementen voor jongeren in Drenthe
 • Infrastructuur en (jongeren)woningen
 • Aantrekkelijkheid van de provincie voor jongeren: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren in Drenthe blijven?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *