Verslag bijeenkomst 6 september 2019

Op vrijdag 6 september kwam het Politiek Netwerk Drenthe bijeen in de raadszaal van de gemeente De Wolden.Anita van der Noord schetste de resultaten van het eerste jaar van het netwerk. Met een feestelijke startbijeenkomst in september 2018, bijdragen van CdK Jetta Klijnsma en Claartje Brons van Binnenlandse Zaken en vele bijeenkomsten en presentaties over nieuwe democratie, de positie van vrouwen in de Drentse gemeenteraden en colleges van B&W, een politiek debat met jongeren, een dialoog over duurzaamheid op het Nassaucollege.

Daarna een lezing van Fenna Bolding over Deep Democracy, een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Alle inzichten worden gehoord en alle wijsheid wordt benut. Dit levert betere besluiten op, met meer draagvlak en draagkracht. Een succesvolle aanpak waarin diversiteit en inclusiviteit aan de basis staan van rijke besluiten.De lezing vormde de basis voor een boeiend gesprek over dit thema met alle aanwezigen.De ppt van de lezing kun je hier downloaden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *