We leren alles over de stelling van Pythagoras, maar niet hoe je een belastingformulier invult

Hoe voorkom je bussen en treinen vol met scholieren in de ochtendspits? Over deze en heel wat andere zaken gaat de Jongeren Adviesraad Drenthe het provinciebestuur adviseren.

Openbaar vervoer en onderwijs, het is een van de zaken waarover bestuurders en ambtenaren op het Provinciehuis zich het hoofd breken. Een van de vraagstukken is hoe je voorkomt dat de bussen ‘s ochtends vroeg tjokvol scholieren en forensen zitten, terwijl er later op de dag nauwelijks passagiers zijn. Gewoon de lessen wat later laten beginnen, zou je zeggen, maar wat vinden jongeren daar zelf van?

In opleiding tot treinmachinist

Dit is het eerste concrete vraagstuk waarover de Jongeren Adviesraad het provinciebestuur gaat adviseren. Marnix Klaucke (16), Sophie Kramer (15), Tim van der Spoel (18) en Digna Kuenen (15) zijn vier leden van de in totaal 12 leden tellende raad. Het treft dat Tim uit Emmen net een opleiding tot treinmachinist doet aan het ROC in Almelo. Hij is dus zelf grootverbruiker van het openbaar vervoer en weet ook nog hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij de OV-bedrijven.

Marnix studeert aan het Drenthe College voor onderwijsassistent. Hij fietst graag en zijn ouders hebben een fietsenzaak in Assen. Hij weet dus hoe je meer jongeren kunt verleiden de fiets te pakken.

Digna komt uit Zuidlaren, bezocht eerst het Dr. Nassau College in Gieten, en nu Quintus in Assen. „In Gieten hadden we al les van half tien tot kwart over drie. Dus daar hadden we al ervaring met een latere aanvangstijd. Nee, het is niet mijn ervaring dat het elke dag lekker uitslapen was. Daar zorgden je ouders wel voor…”

Kerncentrale of zonnepanelen?

Ook over andere zaken gaan de jongeren adviseren. Sophie: „Jongeren hebben de toekomst, dus is het erg belangrijk om ons ook bij de besluiten te betrekken, zeker als het gaat om milieu bijvoorbeeld.” Dan gaat het dus om politiek gevoelige zaken. Bouwen we een kerncentrale om het klimaatprobleem aan te pakken, of zetten we Drenthe vol met zonnepanelen? 

De jongeren hoeden zich om hierover uitspraken te doen. „Wij horen bij geen enkele politieke stroming, al zijn we wel door de politieke jongerenorganisaties benaderd”, vertelt Tim. „We zijn meer een schakel tussen de jongeren op scholen en de politici in de provincie. We houden in de gaten wat er speelt en geven dat door. Omgekeerd kunnen jongeren bij ons terecht als ze iets in de politiek ter sprake willen brengen.”

Op je achttiende komt er van alles op je af

En wat zijn nou onderwerpen waar politici wat meer aandacht voor moeten hebben? Marnix: „We leren op school van alles over de stelling van Pythagoras, maar niet hoe je een belastingformulier invult.” De zestienjarige beseft dat er over twee jaar, wanneer hij meerderjarig is, van alles op hem afkomt: studielening, zorgtoeslag en wat al niet. „Daar worden we niet goed op voorbereid.”

De griffie van Provinciale Staten en het Politiek Netwerk Drenthe hebben de jongeren afgelopen zomer benaderd om in de raad plaats te nemen. De meesten van hen hadden al wel meegedaan aan zaken als het Provinciale Jeugddebat en hebben dus wel enige belangstelling voor de politiek. De leden komen uit de hele provincie. In de coronatijd onderhouden ze via videomeetings contact. Fysiek bij elkaar komen zit er dus niet in. Tim: „Via Facebook en Instagram kan iedereen ons volgen.”

Maandag spreekt commissaris van de koning Jetta Klijnsma de leden van de jongerenraad over hun plannen.

Dit artikel stond in DVHN 9 november jl. Hier kun je het oorspronkelijke artikel lezen.