Raad van Kinderen in dialoog over biodiversiteit

Op woensdag 5 februari 2020 presenteerde de Raad van Kinderen (RvK) in de Health Hub in Roden haar advies over het vergroten van biodiversiteit aan de gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, IVN en Natuur en milieufederaties. Vervolgens werd onder begeleiding van Laurentien van Oranje een dialoog gevoerd over dit advies.

Raad van Kinderen presenteerden adviezen biodiversiteit aan gemeente

De Raad van Kinderen bestaat uit 32 kinderen uit groep 8 van de Poolster in Nieuw-Roden. De kinderen gaven tijdens hun presentatie met een frisse blik, creatief advies aan de gemeente. Ze gaven hierbij antwoord op de gestelde hulpvraag: “Hoe kan gemeente Noordenveld met inwoners en organisaties samenwerken om de biodiversiteit in de regio te vergroten?”

Uitkomsten onderzoek biodiversiteit

Om zich in het onderwerp biodiversiteit te verdiepen, deden de kinderen onderzoek. Ze ging in gesprek met verschillende experts en gingen op verschillende excursies. De belangrijkste adviezen waren:

  • Biodiversiteit moet altijd een uitgangspunt zijn in al het beleid. Om achteraf niet te hoeven compenseren.
  • Kinderen en jongeren denken heel graag mee over dit beleid en de bijbehorende uitvoering.
  • Dat kunnen we door in de Drenthe de eerste provinciale Raad van Kinderen op te zetten.
  • Waar het van belang is dat vele partners in Drenthe en Noorderveld als voorbeeld gaan samenwerken.

Laurentien van Oranje begeleidde dialoog tussen kinderen en gemeente

De kinderen gingen vervolgens met de volwassenen in dialoog over hun adviezen. Het doel daarbij was om te zien wat de reactie van de gemeente was en om te zien wat de gemeente zou kunnen overnemen van de uitkomsten van het onderzoek. Deze dialoog werd begeleid door Laurentien van Oranje. Zij zet zich via haar stichting The Missing Chapter al sinds 2009 in voor een gelijkwaardige samenwerking en dialoog tussen kinderen en volwassenen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Laurentien van Oranje: “Breng de toekomst in het beleid van nu. Kinderen en jongeren moet je hier structureel bij betrekken.”

Burgemeester Klaas Smid: “We zijn vereerd dat prinses Laurentien als voorvrouw van kind-inclusie de dialoog tussen ons en de Raad van Kinderen in al haar deskundigheid wilde begeleiden. We waren verrast door de creativiteit van de uitkomsten van het onderzoek van de kinderen. Het is mooi om te zien hoe creatief en intelligent kinderen zijn.”

Wethouder Kirsten Ipema: “Iets wat wij als gemeente meteen willen meenemen in onze werkwijze rondom biodiversiteit is dat we meer moeten denken in kansen en minder in beperkingen. De kinderen dachten namelijk meer in kansen en kwamen met leuke ideeën, zoals een wedstrijd ‘wie heeft de meest groenrijke tuin’. Hier kan de gemeente direct mee aan de slag. Ook willen we bij andere onderwerpen meer met kinderen in gesprek.”

Samenwerking tussen kinderen en volwassenen

Om kinderen te betrekken bij beleidsontwikkeling en – uitvoering is gemeente Noordenveld in 2019 als proef gestart met een Raad van Kinderen (RvK). Deze proef werd op initiatief van Politiek Netwerk Drenthe opgestart. De gemeente, de school en de kinderen werden in dit traject begeleid door de Missing Chapter Foundation. Zij geloven dat creatieve denkkracht van kinderen, beslissingen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken beter maken. Zij ondersteunen daarbij kinderen en organisaties bij het oprichten van een Raad van Kinderen. Landelijk zijn er al ruim 70 organisaties die een Raad van Kinderen hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *