Startbijeenkomst 2019 Politiek Netwerk Drenthe, donderdag 31 januari 2019

Op donderdag 31 januari j.l. kwam het netwerk bijeen in de raadszaal van de gemeente Midden Drenthe. 

Anita van der Noord, voorzitter van het Politiek Netwerk Drenthe sprak een welkomstwoord en nodigde iedereen uit om in deze startbijeenkomst de thema’s voor het jaar 2019 samen te bepalen. 

Mieke Damsma, burgemeester van Midden Drentheverzorgde de aftrap met een oproep om ook in 2019 diversiteit, inclusiviteit en vrijheid hoog in het vaandel te houden.

Midden Drenthe is in 2019 culturele gemeente van Drenthe met als thema vrijheid! Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Burgers en verenigingen uit de gemeente organiseren dit jaar op uitnodiging van de gemeente tal van activiteiten om dit thema in al z’n veelkleurigheid uit te dragen. Mieke Damsma nodigt uit om groot te denken en om trots te zijn op onze provincie: hier woont het gelukkigste deel van Nederland.

Quote: Blijf als samenleving met elkaar in verbinding. Sociale verbondenheid en naoberschap, zo kenmerkend voor de provincie Drenthe, zijn belangrijke dragers voor welzijn en geluk.

Fenna Bolding van CMO STAMMging in op het belang van de komende statenverkiezingen op 20 maart en gaf inzicht in de positie van vrouwen op de kandidatenlijsten. Een quick scan laat zien dat er nog veel valt te winnen op het terrein van inclusiviteit, diversiteit en meer vrouwen in de politiek, ook in Drenthe. 

In het gesprek over de thema’s voor het jaar 2019 is het volgende besproken:

  • Als we meer vrouwen in de politiek willen hebben we ambassadeurs nodig en bondgenootschappen met mannennetwerken.
  • Meer jongeren in de politiek. Hoe kunnen we hieraan bijdragen vanuit het netwerk. Suggesties: jongerenraad, schaduwverkiezingen, onderwijs benaderen, zoek jongeren op daar waar ze zijn (soos, jongerencentra). Afspraak: een volgende bijeenkomst van het Netwerk organiseren we op een middelbare school.
  • Aandacht voor Vergrijzing en positieve gezondheid in Aa en Hunze.
  • Noordenveld: aan de slag met de inclusieve samenleving.
  • Midden Drenthe: jaar van de vrijheid.
  • 2019: 100 jaar actief vrouwenkiesrecht.
  • Twee stemoproepen:
  1. 20 maart Provinciale Statenverkiezingen
  2. Verkiezing Vrouw in de Media (online verkiezing, inmiddels gesloten).

Interessant: rapport van de Ombudsman over Burgerinitiatieven (wordt rondgestuurd).

Vivian Oosterbaan (biedt coaching): vind je eigen kracht, maar maak van je kracht niet je valkuil.

Carin Roeland (de dialoog verbindt): zij vertaalt inspiratie vanuit Ierland naar de praktijk: Coevorden van Droom naar Daad (nieuwe betrokkenheid van inwoners).

Vivian Oosterbaan maakt voor het Netwerk een LinkedIn-groep zodat we elkaar tussen de bijeenkomsten door kunnen blijven inspireren met nieuwe thema’s en ervaringen.

Afronding Anita van der Noord:                                                                                                                     Dank voor alle inbreng en inspiratie. Tot ziens op de volgende bijeenkomst met speciale aandacht voor jongeren. Oproep Anita van der Noord, voorzitter Politiek Netwerk Drenthe: Als je meer diversiteit, inclusiviteit en meer vrouwen in de politiek wilt moet je stappen zetten, initiatieven nemen en durven experimenteren. Dat is waar we met het netwerk de komende tijd aan gaan werken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *